โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม   ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ วัดสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบไปด้วย ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 และฟังพระธรรมเทศนา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ) เป็นประธาน