การประชุม อสร. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อบูรณาการภารกิจด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (การประชุม อสร. สัญจร ประจำปีงบประมาณ  2563) ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 ณ หน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีอาสาสมัครแรงงาน อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม และอ.บางเลน เข้าร่วมประชุม