มหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020 และการประกวดการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม