วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) เป็นประธาน