สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประชาสัมพันธ์ภาระกิจของหน่วยงานและประกาศรับสมัครฝึกอบรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562