ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2562

 

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม นำคณะข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม