พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2562

             วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) เป็นประธาน