อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ไฟล์แนบขนาด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2560.pdf118.54 KB