ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2562

ไฟล์แนบขนาด
img-190524130053.pdf442.76 KB
img-190524130125.pdf117.13 KB