ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทนิกึม)

ไฟล์แนบขนาด
img-190524125756.pdf2.02 MB