ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น4   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000