โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม   ร่วม<

ภาพข่าว: 

สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3/2562

การประชุม อสร. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษจิกายน 2562

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อบูรณาการภารกิจด้า

ภาพข่าว: 

มหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONPATHOM CHAMPIONSHIP 2020

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องคันและแก้ไขปัญหา

ภาพข่าว: 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563

       วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม  และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรื

ภาพข่าว: 

"วันปิยมหาราช" พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิชิตร สุวรรณมาก  แรงงานจังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว: 
Syndicate content