ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัด ชั้น4

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 

โทรศัพท์ : 034-340-045-6

สื่อสาร มท. : 60051

โทรสาร : 034-340-045

E-mail : nakhonpathom@mol.go.th

Facebook :สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม

 ID LINE : npt.mol