สายด่วน

...สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ของเรา คือ "การสร้างแรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ...ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม... ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

สถิติแรงงานจังหวัด